Forskningsprojektet udføres af Ph.D. Damini Jawaheer fra Children’s Hospital
Oakland Research Institute (CHORI), California, USA og professor Jørn Olsen ved
Aarhus Universitet/University of California Los Angeles (UCLA), USA.  

Vibeke Zoffmann, R.N., M.P.H., Ph.D., Juliane Marie Centret, Rigshospitalet er
forskningsleder i Danmark og superviserer  al rekruttering og opfølgning af deltagere.

Overlæge, Ph.D. Merete Hetland, DANBIO registret, Reumatologisk afdeling, Glostrup
Hospital og professor i reumatologi Lee Nelson fra University of Washington, Seattle,
USA, er også samarbejdspartner i dette projekt.

Forskningsassistent, jordemoder, Mette Smed koordinerer rekruttering og opfølgning
af deltagere.

Forskningsprojektet finansieres af midler fra Gigtforeningen og den amerikanske
nationale forskningsstøtte-organisation, National Institutes of Health (NIH).  Ingen
af de involverede forskere har økonomisk tilknytning til NIH eller Gigtforeningen.

Projektet er godkendt af Institutional Review Board (Ethics Committee) ved Children’
s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) og af Den Videnskabsetiske Komité
for Region Hovedstaden.